top of page

Znojemské pivo chutnalo. Pivovar za rok uvařil 2 143 hl piva

Uběhl už více než rok od chvíle, kdy byl po dlouhé přestávce znovu zahájen provoz Znojemského městského pivovaru. Loňský rok tak byl pro něj prvním, kdy vařil pivo celoročně. Za rok 2016 tak uvařil 2 143 hl piva.


„Šedesát procent našeho výstavu tvořila jedenáctka, 21 procent dvanáctka a zbytek speciály. Potvrzuje se, že nejoblíbenějším produktem je pivo plzeňského typu, které se na objemu naší produkce podílelo 82 procenty," uvedl ředitel pivovaru Miroslav Harašta. Mezi speciály se řadí produkty jako třeba Stout, Jantarové, IPA, Pšeničné, Vídeň, Zetko (14° speciál) nebo Doppelbock. 


Malé cíle si pivovar určitě neklade. „V roce 2017 máme náročný cíl naši produkci až zdvojnásobit. A samozřejmě se dále aktivně účastnit všech akcí, které zpříjemňují či zkulturňují společenský život v královském městě Znojmě,“ dodal Harašta. 


Pivovar vznikl v areálu, který vlastní město. Prvního investora v podobě Znojemského městského pivovaru se sem povedlo dostat v roce 2014. Po rekonstrukci prostor pivovar v listopadu 2015 otevřel své brány a tím znovuobnovil výrobu piva ve Znojmě. 
Do samotné opravy budovy pivovaru investoval Znojemský městský pivovar 9 milionů korun. Ten v areálu plánuje také vybudování pivovarské restaurace se zahrádkou, k níž se při podpisu nájemní smlouvy s městem zavázali. V současné době společnost ve Znojmě provozuje jednak stánek u rotundy (TeraZu), jednak vlastní restauraci v ulici U Brány (HoZpodu). 


Novým pivovarem rozvoj celého areálu ovšem nekončí. Vedení města bude i nadále hledat další investory a usilovat o to, aby se do areálu vrátil život v plné síle. Letos areál bývalého pivovaru například obohatí další novinka – na jaře zde město společně s Národním zemědělským muzeem otevře expozici pivovarnictví, na které se pracuje od loňska. V areálu se letos také vybudují kompletně nové inženýrské sítě, jež jsou pro jeho další rozvoj a pro hledání dalších investorů nezbytné.

Comentarios


bottom of page